Klimatyzacja Samsung LG, Fujitsu, nagrzewnice Poznań   /   Mapa serwisu
Klimatyzacja

Klimatyzacja Poznań: 61 870 57 73

Klimatyzacja Samsung, LG wentylacja
‹ Cofnij

Pomoc

Regulamin sklepu

 

1. REGULACJE WSTĘPNE

Sklep Internetowy, działający pod adresem www.setlur.pl prowadzony w imieniu firmy SETLUR z siedzibą przy ul. Warszawskiej 43, 61-028 Poznań, NIP 662-168-26-19, Regon 300164815, wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej nr 24840/2004/Swydany przez Prezydenta Miasta Poznania.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Regulamin określa zasady zakupów w sklepie internetowym www.setlur.pl. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie w kształcie obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.

2.2. Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu i każdorazowo związany jest jego postanowieniami w chwili dokonywania zamówienia.

2.3. Regulamin może ulec zmianie. Każda zmiana będzie publikowana na stronie www.setlur.pl w zakładce "Regulamin sklepu"

2.4. Umowa sprzedaży zawierana jest między Zamawiającym a SETLUR w imieniu którego i na jego rzecz działa przedstawiciel handlowy

2.5. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim.

2.6. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż produktów wyłącznie na terenie Polski.

3. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW

3.1. Sklep Internetowy znajdujący się pod adresem www.setlur.pl służy do dokonywania zakupów wybranych artykułów za pośrednictwem sieci Internet, sprzedawanych również w biurze handlowym SETLUR.

3.2. Zakupy w sklepie internetowym SETLUR mogą być dokonywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia na stronie www.setlur.pl, określenie formy płatności i przesłanie zamówienia.

3.3. Zamieszczone na stronach sklepu ceny są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Prezentowany katalog produktów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny.

3.4. Zamawiający po dokonaniu wyboru określonego produktu lub produktów i umieszczeniu go w Wirtualnym koszyku w momencie chęci zamówienia wybranych towarów powinien dokonać rejestracji do systemu sklepowego poprzez uzupełnienie formularza rejestracyjnego z danymi niezbędnymi do realizacji w/w zamówienia.

3.5. Przyjęcie przez Sklep Internetowy każdego złożonego zamówienia jest potwierdzane drogą e-mailową lub telefoniczną przez obsługę sklepu internetowego. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie potwierdzenia zamówienia przez SETLUR

3.6. Wysyłając zamówienie, Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu sklepu, w szczególności z możliwością odstąpienia o umowy, zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny", (Dz.U. 2000 Nr 22, poz. 271) i akceptuje jego postanowienia.

3.7. Sklep Internetowy SETLUR przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w niedziele i święta realizowane będą w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

3.8. Ceny podawane w sklepie internetowym SETLUR są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. Cross Poland Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedniego informowania o tym Zamawiającego, z zastrzeżeniem że zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia.

3.9. Firma SETLUR prowadzi  Sklep Internetowy, wystawia dokument sprzedaży, którym jest faktura VAT.

3.10. Złożenie zamówienia przez Nabywcę jest równoznaczne z upoważnieniem Sklepu Internetowego do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania podpisu Nabywcy.

4. FORMY PŁATNOSCI I CENY

4.1. Zamawiający ma możliwość dokonania płatności:

1)  Przedpłata –  płatność w formie przelewu na konto SETLUR, wykonywana zawsze przed wysyłką zamówionych produktów. Proforma z numerem konta oraz wysokością przelewu zawsze wysyłana jest do zamawiającego po skompletowaniu zamówionych produktów.

2) Wysyłka za pobraniem - płatność w formie gotówki uiszczana kurierowi przy odbiorze zamówienia. Forma płatności dostępna jedynie dla wysyłek odbieranych na terenie Polski oraz dla zamówień do 8000 PLN.

5. WARUNKI DOSTAWY TOWARÓW

5.1. Zamawiający w procesie zamawiania może wybrać następujące formy dostawy zamówionego towaru:

a) dostawa za pośrednictwem Poczty Polskiej;

b) dostawa poprzez firmę kurierską

5.2. Rozpatrzenie złożonego zamówienia polega na:

a) sprawdzeniu przez SETLUR kompletności wysłanych danych,

b) skontaktowaniu się elektronicznie lub telefonicznie z Zamawiającym celem potwierdzenia tych danych oraz ilości, rodzaju i cen  jednostkowych zamawianego towaru oraz ogólnej wartości zamówienia.

5.3. Jeśli informacje złożone przez Zamawiającego zostaną uznane za prawidłowe, jego zamówienie zostanie ostatecznie zaakceptowane, o czym zostanie powiadomiony za pomocą wiadomości e-mail.

5.4. Po ostatecznym zaakceptowaniu zamówienia nie można go już modyfikować.

5.5. Ostateczne zaakceptowanie zamówienia oznacza, że do Zamawiającego zostaje wysłany zamówiony towar, zaś - w przypadku płatności przelewem elektronicznym - z konta Zamawiającego zostanie pobrana wcześniej zablokowana kwota, na jaką opiewało zamówienie.

5.6. Prowadzący Sklep Internetowy SETLUR zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie lub częściowo wypełnionych formularzy zamówienia (w szczególności błędny adres e-mail, numer telefonu).

5.7. W momencie odrzucenia zamówienia nastąpi anulowanie zamówienia, a dane osobowe w nim zawarte zostaną usunięte z bazy danych sklepu.

a) W celu ułatwienia i usprawnienia procesu kupowania za pośrednictwem witryny www.setlur.pl pomiędzy Zamawiającym, a Sklepem Internetowym SETLUR prowadzona jest korespondencja e-mailowa. W jej ramach kupujący będzie otrzymywał na podany przy logowaniu (rejestracji) adres mailowy wiadomości dotyczące zamawianych przez niego produktów.

b) Potwierdzenie zamówienia - W momencie całkowitego zaakceptowania zamawianych produktów, oraz sposobu płatności i odbioru, klient otrzymuje informację potwierdzającą złożenie zamówienia. Zawiera ona numer zamówienia, wyszczególnienie wybranych towarów, wybrany sposób zapłaty i doręczenia, z podaniem adresu a także wartość zamówienia.

d) Częściowe skompletowanie zamówienia - Może zajść również sytuacja kiedy nie wszystkie zamówione pozycje są osiągalne. W takim przypadku klient otrzymuje wiadomość z informacją o tym jakie pozycje zostały skompletowane i w jego gestii pozostaje decyzja czy anulować całe zamówienie, czy realizować w kształcie w jakim jest w danym momencie możliwe. W zależności od decyzji podjętej przez kupującego zostanie wysłany e-mail potwierdzający całkowite anulowanie zamówienia, bądź potwierdzenie realizacji niepełnego zamówienia. W przypadku nie podjęcia przez klienta żadnej decyzji dotyczącej częściowej kompletacji zamówienia w przeciągu 2 dni, zamówienie zostaje automatycznie anulowane, o czym klient zostaje powiadomiony stosowną wiadomością elektroniczną.

e) Skompletowanie, realizacja i wysłanie zamówienia - Po całkowitym skompletowaniu zamówionych pozycji i ich wysłaniu klient otrzymuje wiadomość potwierdzającą ten fakt, oraz jednocześnie informującą po jakim minimalnym czasie przesyłka powinna zostać dostarczona do adresata

f) Anulowanie zamówienia - W przypadku anulowania zamówienia na wyraźne życzenie klienta lub z powodu braku zamawianego towaru w magazynie, kupujący otrzymuje stosowną informację wraz z podaniem przyczyny anulowania.

6. REKLAMACJE

6.1. Jeżeli po otrzymaniu towaru Zamawiający znajdzie w nim wady, Zamawiający powinien odesłać wadliwy produkt przesyłką pocztową na adres: ul. Warszawska 43, 61-028 Poznań, lub pilnie skontaktować się telefonicznie pod nr 61 650 29 84

6.2. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

6.3. Do reklamowanego towaru należy dołączyć Wniosek reklamacyjny wraz z dokumentem zakupu towaru. Reklamacja powinna zawierać opis wady towaru oraz dzień powstania wady. Wniosek reklamacyjny stanowi Załącznik 3 do niniejszej umowy.

6.4. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez sklep przesyłki z reklamowanym produktem.

6.5. W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (np.: z powodu wyczerpania towaru), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.

6.6. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu paczki będą rozpatrywane tylko na podstawie spisanego wraz z kurierem protokołu reklamacyjnego. Produkt należy do nas odesłać razem z otrzymanym dokumentem sprzedaży, kopią protokołu kuriera i uzasadnieniem reklamacji. Nie przyjmujemy przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem.

7. ZWROTY ZAKUPIONYCH TOWARÓW

7.1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny", (Dz.U. 2000 Nr 22, poz. 271), Zamawiający może zrezygnować z towaru kupionego w sklepie bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki.

7.2. W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy, Zamawiający powinien odesłać towar nieużywany, należycie zapakowany w terminie 10 dni od jego otrzymania wraz z wypełnionym oświadczeniem oraz dołączonym dokumentem sprzedaży. Nie przyjmujemy przesyłek odesłanych do nas za pobraniem. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik 2 do niniejszego Regulaminu

7.3. Koszty zwrotu towaru są pokrywane przez Zamawiającego.

7.4. Zwroty dopuszczalne są tylko w przypadku towaru:

  • nieużywanego (niezawierającego jakichkolwiek śladów używania)
  • oryginalnie opakowanego, jeżeli towar występował w opakowaniu
  • niezniszczonego w inny sposób
  • niepozbawionego metek, zarówno wewnętrznych, jak i dołączonych do produktu
  • kompletnego tj. zawierającego wszystkie elementy w tym piloty, baterie etc o ile takie zostały do produktu dołączone

8. POLITYKA PRYWATNOŚCI

8.1. Wypełnienie danych w formularzu zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Zamawiającego przez SETLUR (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883.). Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej oraz informowania Państwa o nowościach i promocjach w naszym sklepie. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.

8.2. Dane osobowe Kupującego chronione zgodnie z ustawą o danych osobowych nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom do celów innych niż związanych z realizacją zamówienia.

8.3. Dostęp do danych osobowych posiada jedynie administrator sklepu internetowego SETLUR

8.4. Każdy Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienie żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania do celów związanych z realizacją zamówienia.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1. Firma SETLUR zastrzega sobie prawo do:

a) zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu internetowego w ciągu dnia

b) wycofania poszczególnych produktów z oferty sklepu internetowego SETLUR,

c) w przypadku zamówienia więcej niż jednej rzeczy do realizacji dostawy w kilku partiach, przy czym opłata za przesyłkę zostanie pobrana tylko raz.

9.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie danych osobowych i ochronie praw konsumentów.